• تلفن021-88670690
  • آدرستهران، خیابان وحید دستگردی، بین مدرس و آفریقا، پلاک ۳۰۴، واحد ۳
  • تلفن021-88670690
  • آدرستهران، خیابان وحید دستگردی، بین مدرس و آفریقا، پلاک ۳۰۴، واحد ۳

خدمات ما


  • خدمات مشاوره پروژه در مرحله ارجاع کار
  • خدمات مطالعات پایه و تفصیلی در پروژه‌ها
  • خدمات مشاوره پروژه در مرحله اجرای پروژه
  • خدمات مدیریت طرح
  • خدمات تأمین تسهیلات مالی پروژه اعم از داخلی و خارجی
  • خدمات طراحی و مدیریت اجراء واحدهای صنعتی