• تلفن021-88670690
  • آدرستهران، خیابان وحید دستگردی، بین مدرس و آفریقا، پلاک ۳۰۴، واحد ۳
  • تلفن021-88670690
  • آدرستهران، خیابان وحید دستگردی، بین مدرس و آفریقا، پلاک ۳۰۴، واحد ۳

خط مشی کیفی

شرکت طرح و توسعه کارآور، ضمن رعایت ضوابط و مقررات فنی و اصول علمی، به‌منظور برآوردن خواسته‌های کارفرمایان و مشتریان و جلب رضایت آنان، خود را متعهد به رعایت و بکارگیری رویکردهای فوق می داند

تصویر بزرگ‌تر