• تلفن021-88670690
  • آدرستهران، خیابان وحید دستگردی، بین مدرس و آفریقا، پلاک ۳۰۴، واحد ۳
  • تلفن021-88670690
  • آدرستهران، خیابان وحید دستگردی، بین مدرس و آفریقا، پلاک ۳۰۴، واحد ۳

تصفیه‌خانه فاضلاب شرق اهواز

پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب شرق اهواز

موضوع قرارداد: خدمات مهندسی مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی) تصفیه‌خانه فاضلاب شرق اهواز

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب اهواز

محل اجرای پروژه: استان خوزستان- شهر اهواز

مشاور: شرکت طرح و توسعه کار‌آور

پایان ارائه خدمات: ادامه دارد

بر‌آورد اجرایی پروژه: ۳۶۷ میلیارد ريال بخش ریالی و ۱۳ میلیون یورو بخش ارزی

شرح پروژه: تصفیه‌خانه فاضلاب شرق اهواز به‌ظرفیت ۱۱۲ هزار مترمکعب در شبانه روز جهت پوشش جمعیت 512،000 نفر با فرایند تصفیه SBR طراحی شده و از محل تسهیلات بانک جهانی تأمین اعتبار شده‌است. این شرکت در ابتدا به‌عنوان همکار داخلی شرکت P2M آلمان، مهندس مشاور پروژه، مشغول به‌کار شده و پس از اتمام همکاری شرکت P2M به‌طور مستقل عهده‌دار انجام خدمات نظارت کارگاهی و عالیه در بخش‌های مختلف شامل عملیات اجرایی  ابنیه، برق، مکانیک و ابزار دقیق، تأمین و نصب تجهیزات تصفیه‌خانه، پیش‌راه‌اندازی و راه‌اندازی پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب گردیده‌است.

تصاویر پروژه: