• تلفن021-88670690
  • آدرستهران، خیابان وحید دستگردی، بین مدرس و آفریقا، پلاک ۳۰۴، واحد ۳
  • تلفن021-88670690
  • آدرستهران، خیابان وحید دستگردی، بین مدرس و آفریقا، پلاک ۳۰۴، واحد ۳

خدمات مدیریت طرح

در سال‌های اخیر، با توجه به گسترش نحوه اجرای پروژه‌ها در قالب قراردادهای چهارعاملی، به‌ویژه قراردادهای EPC و Turn-Key، لزوم حضور عامل چهارم یا مدیر طرح، به عنوان بازوی فنی، مدیریتی، مالی کارفرمایان، از اهمیت ویژه‌ای در حوزه تصمیم‌سازی و هدایت پروژه‌ها برخوردار گردیده است. باور بر این است که دانش فنی، امانت، صداقت، سلامت، سرعت و دقت در انجام کار، از مؤلفه‌های اساسی شرکت‌هایی است که وظیفه مدیریت طرح‌ها را بر عهده می‌گیرند.

علاوه بر آن، ابتکار و نوآوری در حل مسائل مبتلابه پروژه‌هایی این چنین، به عنوان یکی از کلیدی‌ترین امتیازات مدیر طرح به شمار می‌رود که منجر به حل و فصل مسائل مربوطه در قبل، حین و بعد اجرای قراردادها می‌گردد.

شرکت طرح و توسعه کارآور، با تجربه انجام خدمات مدیریت طرح، در بزرگ‌ترین پروژه‌های صنعت آب و فاضلاب کشور در سال‌های اخیر، از جمله پروژه فاضلاب مشهد، پروژه فاضلاب قم، تصفیه‌خانه فاضلاب شرق اهواز، پروژه فاضلاب کرج، پروژه تصفیه‌خانه هفتم آب تهران و چندین پروژه دیگر، نسبت به ایجاد ساختارهای لازم برای انجام مطلوب خدمات به کارفرمایان محترم اقدام نموده است.

تصفیه‌خانه فاضلاب التیمور مشهد- سال 1394- درحال ساخت

از سوی دیگر، انباشت تجارب از پروژه‌های مشابه، مؤلفه‌ای کلیدی در انتخاب این شرکت توسط کارفرمایان قبلی برای محول نمودن خدمات مدیریت طرح به این شرکت بوده است که در کمال مسرت، رضایت آنها را از خدمات ارائه شده توسط شرکت طرح و توسعه کارآور به همراه داشته است.

تصفیه‌خانه فاضلاب التیمور مشهد- سال 1396- تکمیل شده و در حال بهره‌برداری

رئوس خدمات شرکت در حوزه مدیریت طرح عبارتند از:

  • ارائه خدمات ارجاع کار به مشاوران و پیمانکاران؛
  • ارائه خدمات برنامه‌ریزی و کنترل پروژه؛
  • مدیریت اجرایی پروژه؛
  • مدیریت مالی پروژه؛
  • ارائه خدمات تأمین کالا و تجهیزات؛
  • تحویل کار.