• تلفن021-88670690
  • آدرستهران، خیابان وحید دستگردی، بین مدرس و آفریقا، پلاک ۳۰۴، واحد ۳
  • تلفن021-88670690
  • آدرستهران، خیابان وحید دستگردی، بین مدرس و آفریقا، پلاک ۳۰۴، واحد ۳

گواهی‌نامه ISO9001

شرکت طرح و توسعه کارآور در سال 1398موفق به دریافت گواهی‌نامه ISO9001:2015 گردید.